Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης “Βίος”

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης – Βίος είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2009 από εκπαιδευτικούς με σκοπό τη διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων και τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα στο χώρο της εκπαίδευσης. Στόχος του Κέντρου ήταν αρχικά να δώσει σε δασκάλους και καθηγητές στην Κύπρο την ευκαιρία να ενημερωθούν για θέματα μεθοδολογίας και διδακτικής καθώς και για τις νέες τάσεις στη διδασκαλία κυρίως σε σχέση με τη χρήση της τεχνολογίας στο μάθημα. Για το σκοπό αυτό συνεργαζόμαστε με πρωτοπόρους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν εφαρμόσει και εξελίξει μεθόδους και τεχνικές σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς της Ελλάδας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Από το 2009 διοργανώνουμε επιμορφωτικά σεμινάρια για δασκάλους και καθηγητές από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Life Long Learning Grundtvig και Comenius και από το 2014 στο πλαίσιο του Erasmus+. Για την περίοδο 2014-2015 έχουν ήδη εγκριθεί πέντε στρατηγικές συμπράξεις Erasmus+ KA1 με σχολεία στην Ιταλία, την Πολωνία, τη Λετονία, τη Ρουμανία και τη Σλοβενία.
Η συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτών και συνεργατών του Κέντρου «Βίος» γίνεται μέσα από την συμμετοχή σε σεμινάρια και συνέδρια καθώς και σε ευρωπαϊκές συμπράξεις με εταίρους οργανισμούς. Μέσα από τις δράσεις των συμπράξεων αυτών δημιουργείται εκπαιδευτικό υλικό το οποίο χρησιμοποιείται στα εργαστήρια και σεμινάρια. Έτσι για παράδειγμα μέσα από τη σύμπραξη “Audiovisual Media for L2 teaching and learning” έχουν αναπτυχθεί νέα σεμινάρια σχετικά με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων που θα γίνουν στην Κύπρο το 2015. Επίσης έχει κατατεθεί και εγκριθεί αίτηση σύμπραξης Erasmus+ KA1 για επιμόρφωση των εκπαιδευτών του «Βίος» σε συνεργασία με ευρωπαϊκά ιδρύματα.
Παράλληλα με την δράση στους παραπάνω τομείς, αυτήν την περίοδο, αναπτύσσουμε νέα προγράμματα με την υποστήριξη του οργανισμού IIK Berlin στη Γερμανία. Τα προγράμματα αυτά έχουν ως στόχο την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για τη μετάδοση δεξιοτήτων σε μαθητές και νέους σε τομείς που σχετίζονται με την επιλογή του κατάλληλου τομέα σπουδών και την εξεύρεση εργασίας καθώς και την ανάπτυξη των απαραίτητων ικανοτήτων όπως η επαγγελματική έκφραση σε γραπτό και προφορικό λόγο και η διαπολιτισμική επικοινωνία. Επίσης το Κέντρο προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες για άτομα που επιθυμούν να σπουδάσουν στη Γερμανία και την Αυστρία και διοργανώνει ειδικά σεμινάρια γερμανικής γλώσσας για φοιτητές.

Advertisements